Wij krijgen steeds vaker de vraag van organisaties of wij ook een in-company aanbod kunnen verzorgen voor werknemers. Dit kan zowel in fysieke vorm als online en individueel, in een subgroep en met volledige teams. In een in-company aanbod staan jouw organisatie en professionals centraal. Iedere organisatie is anders en heeft specifieke wensen. Daar spelen we op in. Door te doen en door aandacht te geven aan waarom we denken wat we denken, voelen wat we voelen, doen wat we doen. Ons aanbod altijd interactief en ervaringsgericht. Er worden diverse spel- en werkvormen ingezet. Er is aandacht voor de achterliggende theorie en er wordt veel aan onderlinge uitwisseling wordt gedaan. De inhoud die aan bod komt vertalen professionals naar de eigen functie binnen de organisatie.

Datum & tijd:

In overleg.

Voorgesprek:

Je kunt een verzoek doen voor het inplannen van een afspraak om de mogelijkheden te verkennen via het contactformulier. Vermeldt dit in het berichtvakje.

Kosten:

In een voorgesprek zetten wij jullie wensen en behoeftes m.b.t. inhoud, groepsgrootte, trainer, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor jullie opmaken.

Meer informatie:

Wij krijgen steeds vaker de vraag van organisaties of wij ook een in-company aanbod kunnen verzorgen voor werknemers. Dit kan zowel in fysieke vorm als online en individueel, in een subgroep en met volledige teams. In een in-company aanbod staan jouw organisatie en professionals centraal. Iedere organisatie is anders en heeft specifieke wensen. Daar spelen we op in. Door te doen en door aandacht te geven en aan waarom we denken wat we denken, voelen wat we voelen, doen wat we doen.

In ons aanbod op locatie en online is altijd:

 • Ruimte om praktijkvoorbeelden in te brengen
 • Tijd voor onderlinge uitwisseling
 • Ieders vraag belangrijk
 • Een actief programma met verschillende werkvormen
 • Een trainer met werkervaring in de praktijk
 • Ervaringsgericht werken opgenomen

Vanaf 2018 zijn wij gestart met het verzorgen van een online incompany aanbod. In de afgelopen jaren waarin corona een grote invloed uitoefende op het werkveld hebben wij de behoefte aan het online aanbod zien toenemen. Wij hebben ons hierdoor verder kunnen ontwikkelen in het verzorgen van interactieve, afwisselende en praktijkgerichte online aanbod, waarna kennis, vaardigheden en handvatten direct toepasbaar zijn in de organisatie en het eigen werk.

We hanteren een aantal uitgangspunten voor ons online aanbod:

 • Aandacht voor het omgaan met elkaar online
 • Bij voorkeur maximaal een dagdeel
 • Opdrachten zonder scherm
 • Inzetten van camera, microfoon, handopsteken, chat, polls om maximale interactie te bereiken
 • Werken met en uitwisseling in de volledige groep
 • Werken met uitwisseling in kleine groepen
 • Groepsgrootte in overleg en afhankelijk van de gekozen inhoud en doelstelling
 • Gebruik maken van ons eigen systeem meet van google G-suite of het systeem van de organisatie (zoom, teams, anders) waar wij als gast worden ingevoegd.

Ervaringen uit de praktijk:

De training werd enthousiast gebracht, er was veel interactie en een goede afwisseling tussen luisteren en opdrachten. We zijn echt aangezet tot nadenken met elkaar over andere manieren van het benaderen van lastige situaties op het werk. Vooral door met onszelf aan de slag te gaan.”

We hadden verwacht dat de training zou bijdragen aan onze persoonlijke ontwikkeling. Dat het ook zo’n positieve invloed zou hebben op meer inzicht in onze samenwerking en het omgaan met elkaar was een welkome verrassing en heel waardevol. Zo deden we meteen aan teambuilding.

Nodig:

Hebben de deelnemers in jouw organisatie de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ nog niet in het bezit?
Dan zullen deze worden geleverd tijdens het incompany aanbod.

In overleg zullen afspraken gemaakt worden over o.a. de locatie en voorwaarden om het aanbod te kunnen verzorgen.

Na afloop:

Ontvangen deelnemers o.a.:

 • Reader met de beschrijving van theorie, spelvormen en verwijzing naar literatuur
 • Toolkit ‘Ik denk me Sterk’