Verwerkingsverantwoordelijke: Mirelle Valentijn
Adres: Pastoor Kannelaan 43
Postcode en plaats: 3648 XX Wilnis
Telefoonnummer: 0297 – 27 46 05 / 06-36051642
E-mailadres: info@ikdenkmesterk.nl
KvK-nummer: 30215321

Algemeen

Dit is het privacy beleid van Praktijk voor Levensgeluk – Ik denk me Sterk. Met de Toolkit Ik denk me Sterk ondersteunt Mirelle Valentijn pedagogisch en onderwijs professionals, teams en bij het werken aan of met positieve gedachtevorming. Dit doet zij door het aanbieden van de Toolkit, aanvullende informatie, werkvormen, downloads en producten en het verzorgen van lezingen, workshops en trainingen en verspreiden van een nieuwsbrief.

Wij hechten belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van jouw gegevens. Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt door ons en ook door andere partijen die door ons zijn ingeschakeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (sinds 25 mei 2018).

In dit privacy beleid lees je wat wij met jouw persoonsgegevens doen en hoe wij je privacy beschermen.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens:

 • Basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam;
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Alle overige op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in het kader van lezingen, workshops of trainingen, zoals geboortedatum, geboorteplaats, gevolgde opleidingen, werkervaring, motivatie, verwachtingen, gebeurtenissen/zaken die de voortgang in de workshop / training / begeleiding zouden kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van waarvoor je je aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om enkele of meer van deze gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons verstrekt;
 • Financiële gegevens, zoals factuuradres, contactpersoon, bankrekeningnummer, BTW, KVK, betalingswijze;
 • Deelname informatie, zoals gekozen activiteit, startmoment, locatie, aanwezigheid, resultaten, feedback;
 • Gegevens met betrekking tot de apparatuur die je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres, locatiegegevens;
 • Gegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website.

Wij proberen zoveel mogelijk passende gegevens te vragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikdenkmesterk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens beschikbaar stellen in onlineactiviteiten

Wees je er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden (denk aan reacties in de chat tijdens een online webinar, workshop of training of op
social media), mogelijk gehoord, gelezen en verzameld kunnen worden door derden. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen:

 • Om je een goede dienstverlening op het gebied van productafname, workshops, trainingen aan te kunnen bieden;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Om contact met je op te kunnen nemen en te onderhouden;
 • Om je op de hoogte te houden van relevante informatie over ons aanbod.

Wie zijn de gebruikers van jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of uit wettelijke verplichting.

De verzamelde gegevens worden gebruikt door de volgende personen/instanties:

 • Door medewerkers van om jouw aanmelding te verwerken in ons relatiebeheersysteem, de facturatie te verzorgen, een evaluatie te sturen, een nieuwsbrief of mailing te versturen;
 • Door de docenten/trainers/begeleiders van ten behoeve van mailings, online en fysieke lezingen, workshops en trainingen, om jouw begeleiding uit te voeren;
 • Door instanties die zich bezighouden met het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website en technische systemen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en toegang door ongeautoriseerde personen.

Met medewerkers en freelancers (docenten/trainers/begeleiders) zijn overeenkomsten gesloten, waarin is vastgelegd op welke wijze met jouw informatie wordt omgegaan: zorgvuldig, vertrouwelijk, en veilig. Eventuele datalekken dienen direct te worden gemeld.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Praktijk voor Levensgeluk – Ik denk me Sterk is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Als je vindt dat jouw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ikdenkmesterk.nl.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, dan wel voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en regelgevingen.

 • Docenten/trainers/begeleiders moeten door hen opgeslagen persoonsgegevens die betrekking hebben op activiteiten als workshops en trainingen (verslagen, opdrachten, correspondentie) verwijderen binnen vijf jaar na succesvolle afronding van de activiteit.
 • De fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar.

Welke rechten heb je?

 • Je hebt het recht op jouw gegevens inzien en te laten corrigeren als ze onjuist zijn.
 • Je kunt een verzoek indienen op jouw gegevens te laten verwijderen.
 • Je kunt jouw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de voortgang van jouw activiteit.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen naar jou, een andere verwerkingsverantwoordelijke of dienstverlener.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan jouw verzoek te voldoen of je bezwaar te honoreren. Bijvoorbeeld als wij daarmee niet aan onze wettelijke verplichting kunnen voldoen. Om jouw activiteit te kunnen vervolgen en voor certificering in aanmerking te komen, is het belangrijk dat wij jouw voortgang in bijvoorbeeld een training kunnen monitoren en borgen.

Wij zullen ervoor zorgen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden. Dit gebeurt enkel als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de bezoekers van onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten.

Sociale Media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. We werken ook met advertentiecookies op sociale netwerken. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. 

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken:
• Facebook
• Instagram
• YouTube
• LinkedIn
• Pinterest

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een andere website dan www.ikdenkmesterk.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Nieuwsbrief en mailingen

Je ontvangt onze nieuwsbrief alleen nog als je jezelf daarvoor hebt aangemeld. Een enkele keer sturen wij een aanvullende nieuwsbrief (niet meer dan eens per maand), waarin wij je op de hoogte houden van onze producten en activiteiten. Wens je niet langer op de hoogte gehouden te worden, dan vind je onderaan de nieuwsbrief een link om je eenvoudig af te melden.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Vragen of klacht

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op via info@ikdenkmesterk.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk voor Levensgeluk – Ik denk me Sterk dan horen wij dit graag via info@ikdenkmesterk.nl. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl