Inhoud Toolkit "Ik denk me sterk"

De Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ is bijzonder geschikt om in te zetten in het (speciaal) primair, (speciaal) voortgezet en middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Je kunt de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ individueel, in een subgroep en klassikaal inzetten op school.

Leerlingen leren niet helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Wanneer zij het spel vaker spelen, zullen zij positiever gaan denken. Dat draagt bij aan het opkomen voor jezelf en een ander, zelfvertrouwen op school en in je leerproces, omgaan met lastige situaties op school en daarbuiten.

Door spelenderwijs met anderen in gesprek te gaan, ontdekken leerlingen dat ernaast verschillen, ook veel overeenkomsten zijn. Zij worden uitgenodigd zich in de ander te verplaatsen en vanuit empathie te begrijpen wat de ander ervaart, beweegt en vind. Daarmee neemt het vertrouwen in de leerlingen om je heen, die in eerste instantie soms van je lijken te verschillen, toe. Ik denk me Sterk draagt bij aan het scheppen van een divers en inclusief klimaat in groepen, waardoor leerlingen als individu en als groep beter gaan functioneren.

De Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ kan in naast, in combinatie en als aanvulling op methoden voor sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden en anti-pestprogramma’s gebruikt worden.

Om jou te ondersteunen bij het inzetten van de Toolkit binnen het geven van begeleiding vind je op deze website aanvullende informatie, werkvormen en downloads.

Aanbod voor het onderwijs

Hieronder staan alle trainingen voor het onderwijs. Klik op de foto voor meer informatie.

Een collega van een andere school tipte mij op de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ toen ik vertelde dat ik zoveel kinderen in mijn klas heb die na de corona jaren meer last hebben van negatieve gedachten. Ik was heel benieuwd wat het spel zou doen. We hebben het spel inmiddels meerdere keren gespeeld. Afgelopen week was ik ontroerd toen één van de leerlingen een kaartje pakte uit de helpende gedachte plukmand voor een klasgenoot die het lastig had en op zijn tafel legde.”

“Positief leren denken doe je samen”

“In de afgelopen jaren is de groepsdynamiek in mijn klas door de invloed van coronatijden verstoord geraakt. Samen met mijn duo werkte we met een Sta Sterk trainer en het project Omgaan met Elkaar aan de sociale veiligheid in de groep. Zij raadde het spel Ik denk me Sterk aan om na het project aandacht te geven aan herhaling en de verbeterde sfeer vast te houden. Dit pakt heel positief uit.”

“Ik denk me Sterk ondersteund na antipestprogramma’s en projecten.

“Het is een super spel. Ik ben fan. Mijn leerlingen zijn fan.

Mijn klas bleef maar vragen wanneer we weer met die vrolijke gekleurde kaartjes gingen werken. Inmiddels bouwen we iedere week op maandagmiddag samen een half uur aan gedachtekracht. Tijdens individuele gesprekken met mijn leerlingen pak ik ook steeds vaker verschillende categorie kaartjes erbij. Dat draagt bij aan een oplossingsgerichte houding.”

“Gedachtekracht neemt toe als je dat regelmatig aandacht geeft.”

“In mijn groep vorig schooljaar speelde veel in de omgang met elkaar. Een leerling ging van school, door pesten. Ik ging op zoek naar een tool om hiermee aan de slag te gaan. Ik merkte al de eerste keer dat ik het spel erbij pakte, dat mijn leerlingen al snel bereid waren te luisteren naar elkaar. Ze ontdekte dat het klasgenootje dat vaak over grenzen gaat, eigenlijk heel veel zorgen en frustraties heeft door leerproblemen. Ze begrepen opeens dat twee klasgenoten die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, veel angstiger zijn dan ze eigenlijk wisten. Ze leerden dat ze vooral konden groeien in elkaar helpen en voor elkaar opkomen in de klas, op het plein en in de vrije tijd buiten school. De sfeer in mijn klas is echt verbeterd.”

“Ik denk me Sterk spelen zorgt voor meer begrip en zorg voor elkaar.”

“Wij hebben op school een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden die we inzetten in onze mentor les. Het viel mij op dat de leerlingen tijdens deze lessen heel goed weten hoe zij zich horen te gedragen. In de momenten daarbuiten pasten ze hier echter minder van toe, dan ik als mentor graag zou zien. Na het spelen van Ik denk me Sterk ontdekte ik dat met name niet helpende gedachten en lastige gevoelens die hieruit voortkomen van invloed waren. Nu ze zijn gegroeid in positiever denken, merk ik dat dit ze veel gemakkelijker afgaat. Ik geef mijn groep ook het vak techniek, waarbij ze samenwerken in projecten. Laatst ving ik een gesprek op van een projectgroepje waarin ze elkaar aanmoedigden met helpende gedachten. Zo leuk!”

“Helpende gedachten zijn de sleutel voor sociaal vaardig en weerbaar gedrag.”