Deze workshop is bedoeld voor kinderen en tieners en kan gegeven worden in de klas op school en in samenwerking met andere organisaties zoals de buitenschoolse opvang in de kinderopvang of het jeugd- en jongerenwerk. Samen met de trainer ontdekken kinderen en tieners het geheim van de kracht van gedachten. Ze oefenen met zichzelf en samen sterk denken. Dat komt van pas bij het werken aan een sociaal veilige en fijne groep en het omgaan met lastige situaties op school en daarbuiten in de vrije tijd met leeftijdsgenootjes en volwassenen. Na de workshop beschikken kinderen en tieners over handvatten om verder te groeien in positief denken en daarmee hun zelfvertrouwen te vergroten.

Datum & tijd:

datum en tijdsduur in overleg (minimaal 1,5 uur en maximaal 3 uur, eenmalig of een serie workshops)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op onze contactpagina. Vermeldt hierbij in het berichtvakje waar u zich voor aanmeldt.

Locatie:

in overleg

Kosten: In een voorgesprek zetten wij jullie wensen en behoeftes m.b.t. inhoud, groepsgrootte, trainer, locatie op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor jullie opmaken.

Meer informatie:

Deze workshop is bedoeld voor kinderen en tieners en kan gegeven worden in de klas op school en in samenwerking met andere organisaties zoals de buitenschoolse opvang in de kinderopvang of het jeugd- en jongerenwerk.

Samen met de trainer ontdekken kinderen en tieners het geheim van de kracht van gedachten. Binnen de workshop worden diverse werkvormen ingezet, zoals verhalen en metaforen, spelvormen & spelkaarten, gespreksvormen, rollenspel, creatieve werkvormen en audiovisuele ondersteuning.

De workshop wordt op maat aangeboden. Er wordt in overleg een keuze gemaakt voor het programma. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Positief en negatief denken
  • Aandacht voor de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag
  • Verkennen van de gedachtewereld
  • Persoonlijke niet-helpende en helpende gedachten
  • Gedachtekracht trainen

Daarnaast kan een combinatie gemaakt worden met thema’s als weerbaarheid, pesten en faalangst.

Kinderen en tieners oefenen met zichzelf en samen sterk denken. Dat komt van pas bij het werken aan een sociaal veilige en fijne groep en het omgaan met lastige situaties op school en daarbuiten in de vrije tijd met leeftijdsgenootjes en volwassenen.

Na de workshop beschikken kinderen en tieners over handvatten om verder te groeien in positief denken en daarmee hun zelfvertrouwen te vergroten.

Nodig:

Heeft jouw organisatie de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ nog niet in het bezit?
Dan zal deze worden geleverd met de workshop.

In overleg zullen afspraken gemaakt worden over o.a. de locatie en voorwaarden om de workshop te kunnen verzorgen.

Na afloop:

Ontvangt de organisatie o.a.:

  • Indien gewenst: werkbladen / creatieve opdracht om in de groep op een later moment een vervolg te geven aan de workshop.
  • Informatie voor ouders / verzorgers om in de thuissituatie terug te komen op de workshop
  • Toolkit ‘Ik denk me Sterk’