Inhoud Toolkit "Ik denk me sterk"

De Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ is zeer geschikt om in te zetten op het werk. Dit kan individueel, in een subgroep en met volledige teams. Teamleden leren niet helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Wanneer zij het spel vaker spelen, zullen zij positiever gaan denken. Dat draagt bij aan het opkomen voor jezelf en een ander, zelfvertrouwen in het werk en de lastige situaties of uitdagingen die een functie of takenpakket met zich kan meebrengen.

Door spelenderwijs met anderen in gesprek te gaan, ontdekken teamleden dat ernaast verschillen, ook veel overeenkomsten zijn. Zij worden uitgenodigd zich in de ander te verplaatsen en vanuit empathie te begrijpen wat de ander ervaart, beweegt en vind. Daarmee neemt het vertrouwen in anderen teamleden om je heen, die in eerste instantie soms van je lijken te verschillen, toe.

Ik denk me sterk draagt bij aan het scheppen van een divers en inclusief klimaat in organisaties en teams, waardoor teamleden als individu en als groep beter gaan functioneren.

Om jou te ondersteunen bij het inzetten van de Toolkit op het werk vind je op deze website aanvullende informatie, werkvormen en werkbladen.

Aanbod voor het werk

Hieronder staan alle trainingen voor het werk. Klik op de foto voor meer informatie.

“Ik gebruik het Ik denk me Sterk spel al een aantal jaren. Zowel bij individuele gesprekken, als teambesprekingen. De kaarten helpen om grip te krijgen op emoties en gedachten, waardoor de assertiviteit van mijn team is toegenomen. Ook merk ik dat ze meer benieuwd zijn naar collega’s en wat belemmerd in lastige situaties die zij bij ons in de gezondheidszorg bij het omgaan met cliënten en familieleden regelmatig tegenkomen. Daarmee is ook het begrip voor elkaar toegenomen.”

“Ik denk me Sterk draagt bij aan Sterk Staan op het werk.”

“Toen ik de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ aanschafte op aanraden van een teamlid dat in aanraking kwam met het spel via één van haar kinderen, twijfelde ik of dat iets positiefs teweeg zou brengen voor volwassenen. Het bleek al snel een succes.”

“Ook grote mensen kunnen zich sterk denken.

“In ons bedrijf waar we veel te maken hebben met deadlines en een hoge werkdruk is er regelmatig sprake van spanning en stress. Dat komt de communicatie met elkaar niet altijd ten goede. Door het spreken met elkaar via de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ over gedachten, gevoelens, gedrag dat daaruit voortkomt, merk ik werknemers elkaar meer hebben leren kennen en zelfs in tijden van deadlines beter samenwerken. Ik heb nu een mandje met de helpende gedachte kaarten op de teamtafel staan. Regelmatig zie ik een werknemer een kaartje meenemen naar zijn of haar bureau. Zo leuk!”

“Positieve gedachten plukken op de werkvloer werkt!”