Wij verzorgen de (fysieke en online) themabijeenkomst en informatie-/ouderavonden voor ouders en verzorgers binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de sportomgeving. Ouders en verzorgers worden uitgenodigd om naar de eigen rol als opvoeder te kijken en ontdekken hoe zij kunnen bijdragen aan een positieve mindset en het vergroten van gedachtekracht. Na de themabijeenkomst kunnen zij thuis met praktische en direct toepasbare handvatten aan de slag.

Datum & tijd:

Op dit moment wordt de themabijeenkomst alleen incompany gegeven

Aanmelden:

Via het contactformulier kun je een afspraak inplannen om de mogelijkheden voor een themabijeenkomst te verkennen. Vermeldt dit in het berichtvakje.

Locatie:

Incompany

Kosten:

In een voorgesprek zetten wij jullie wensen en behoeftes m.b.t. inhoud, groepsgrootte, trainer, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor jullie opmaken.

Meer informatie:

Wij verzorgen de (fysieke en online) themabijeenkomst en informatie-/ouderavonden voor ouders en verzorgers binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de sportomgeving. Ouders en verzorgers worden uitgenodigd om naar de eigen rol als opvoeder te kijken en ontdekken hoe zij kunnen bijdragen aan een positieve mindset en het vergroten van gedachtekracht.

De themabijeenkomst wordt op maat aangeboden. Er wordt in overleg een keuze gemaakt voor het programma. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • De ontwikkeling van het denken
  • Positief en negatief denken
  • Thuis praten met over gedachten, gevoelens en gedrag
  • Voorbeeldgedrag van opvoeders
  • Ondersteunen bij gedachtekracht als een supporter
  • Gedachtekracht trainen in het gezin

Daarnaast kan een combinatie gemaakt worden met thema’s als weerbaarheid, pesten en faalangst.

Ouders en verzorgers ontdekken de kracht van positieve en bevestigende communicatie, waardoor kinderen zich gezien en gehoord voelen en meer uitgenodigd hun denken, voelen en doen thuis te delen. De themabijeenkomst is interactief en ervaringsgericht. Er is aandacht voor de achterliggende theorie en er wordt veel aan onderlinge uitwisseling gedaan. Ouders en verzorgers ervaren ook zelf spel- en werkvormen om zich nog beter in de gedachtewereld van kinderen en tieners te verplaatsen. Er is ruimte voor vragen.

Na de themabijeenkomst kunnen ouders en verzorgers de inhoud vertalen naar het eigen gezin om kinderen te ondersteunen bij positief denken. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Als kinderen positief leren denken komen zij gemakkelijker op voor zichzelf, een ander en kunnen zij beter omgaan met lastige situaties op school en daarbuiten in de vrije tijd met anderen in het gezin, leeftijdsgenoten en volwassenen.

Ouders en verzorgers kunnen na de themabijeenkomst thuis met de praktische en direct toepasbare handvatten direct aan de slag.