Wij krijgen steeds vaker de vraag van scholen en overkoepelende schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de jeugdhulpverlening of wij ook een in-company aanbod kunnen verzorgen. Dit kan zowel in fysieke vorm als online! In een in-company aanbod staan jouw organisatie en professionals centraal. Iedere organisatie is anders en heeft specifieke wensen. Daar spelen we op in. Pedagogisch professionals zijn echte doeners en willen tegelijkertijd ook weten waarom ze (gaan) doen, wat ze doen. Daarom is ons aanbod altijd interactief en ervaringsgericht. Er is aandacht voor de achterliggende theorie en er wordt veel aan onderlinge uitwisseling wordt gedaan. Een groot deel van de spel- en werkvormen ervaren professionals zelf. De inhoud uit de scholing vertalen professionals naar de eigen doelgroep en organisatie.

Datum & tijd:

In overleg

Voorgesprek:

Je kunt een verzoek doen voor het inplannen van een afspraak om de mogelijkheden te verkennen via het contactformulier. Vermeldt dit in het berichtvakje.

Locatie:

In overleg

Kosten:

In een voorgesprek zetten wij jullie wensen en behoeftes m.b.t. inhoud, groepsgrootte, trainer, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor jullie opmaken.

Meer informatie:

Wij krijgen steeds vaker de vraag van scholen en overkoepelende schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de jeugdhulpverlening of wij ook een in-company aanbod kunnen verzorgen. Dit kan! In een in-company aanbod staan jouw organisatie en professionals centraal. Iedere organisatie is anders en heeft specifieke wensen. Daar spelen we op in.

In een voorgesprek zetten wij jullie wensen en behoeftes m.b.t. inhoud, groepsgrootte, trainer, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor jullie opmaken.

Pedagogisch professionals zijn echte doeners en willen tegelijkertijd ook weten waarom ze (gaan) doen, wat ze doen. In ons aanbod op locatie en online is daarom altijd:

 • Ruimte om praktijkvoorbeelden in te brengen
 • Tijd voor onderlinge uitwisseling
 • Ieders vraag belangrijk
 • Een actief programma met verschillende werkvormen
 • Een trainer met werkervaring in de praktijk
 • Ervaringsgericht werken opgenomen

Vanaf 2018 zijn wij gestart met het verzorgen van online scholing. In de afgelopen jaren waarin corona een grote invloed uitoefende op het werkveld van pedagogisch professionals hebben wij de behoefte aan online scholing zien toenemen. Wij hebben ons hierdoor verder kunnen ontwikkelen in het verzorgen van interactieve, afwisselende en praktijkgerichte online scholing waarna kennis, vaardigheden en handvatten direct toepasbaar zijn in de organisatie en het eigen werk.

We hanteren een aantal uitgangspunten voor ons online aanbod:

 • Aandacht voor het omgaan met elkaar online
 • Bij voorkeur maximaal een dagdeel
 • Opdrachten zonder scherm
 • Inzetten van camera, microfoon, hand opsteken, chat, polls om maximale interactie te bereiken
 • Werken met en uitwisseling in de volledige groep
 • Werken met uitwisseling in kleine groepen
 • Groepsgrootte in overleg en afhankelijk van de gekozen inhoud en doelstelling
 • Gebruik maken van ons eigen systeem meet van google G-suite of het systeem van de organisatie (zoom, teams, anders) waar wij als gast worden ingevoegd.

De bijdrage aan onze studiedag werd enthousiast gebracht, er was veel interactie en een goede afwisseling tussen luisteren en opdrachten. We zijn echt aangezet tot nadenken met elkaar over andere manieren van en meer spelenderwijs werken met gedachtekracht.

Met ons team hebben we een praktischer kijk gekregen op het werken met de rationeel emotieve therapie en de dag afgesloten met een rugzak vol waardevolle werkvormen om in te zetten in ons contact met kinderen en ouders.

Wat we van tevoren niet hadden verwacht is dat de training ook zou bijdragen aan onze persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Dat was een positieve verrassing en heel waardevol.

Nodig:

Hebben de deelnemers in jouw organisatie de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ nog niet in het bezit?
Dan zullen deze worden geleverd tijdens het incompany aanbod.

In overleg zullen afspraken gemaakt worden over o.a. de locatie en voorwaarden om het aanbod te kunnen verzorgen.

Na afloop:

Ontvangen deelnemers o.a.:

 • Reader met de beschrijving van theorie, spelvormen en verwijzing naar literatuur
 • Toolkit ‘Ik denk me Sterk’
 • Certificaat