Deze tweedaagse scholing is bedoeld voor kindercoaches en pedagogisch professionals. Je verdiept je in pesten: hoe maak je kinderen duidelijk wat het verschil is tussen plagen en pesten, welke vormen pestgedrag zijn er, welke rollen komen er voor binnen het pestprobleem? Je leert hoe je kinderen kunt helpen om sociale weerbaarheid te vergroten. Oplossingsgericht handelen staat hierbij centraal. Je leert ook coachen met gedachtekracht. Na de scholing kun je met jouw doelgroep coachen bij het opkomen voor zichzelf, een ander en omgaan met lastige situaties.

Datum & tijd:

12 & 13 november

9.30 – 17.00

Aanmelden:

Je kunt je aanmelden via het contactformulier op onze contactpagina. Vermeldt hierbij in het berichtvakje waar je voor aanmeldt.

Locatie:

Vinkeveen

Kosten:

447,00

Meer informatie:

Deze tweedaagse scholing is bedoeld voor kindercoaches en pedagogisch professionals die werken in coaching, training, therapie of onderwijs met kinderen en of jongeren.

Je verdiept je in weerbaarheid en pesten:

 • Hoe maak je kinderen duidelijk wat het verschil is tussen plagen en pesten, welke vormen pestgedrag zijn er, welke rollen komen er voor binnen het pestprobleem?
 • Je leert hoe je kinderen kunt helpen om sociale weerbaarheid te vergroten.
 • Je onderzoekt de verschillen tussen sub-assertief, assertief en agressief gedrag.

Oplossingsgericht handelen staat hierbij centraal: als kinderen leren om zelf plannen te bedenken die hun probleem kunnen oplossen, voelen ze zich minder machteloos en komen ze krachtiger en zelfstandiger voor zichzelf en anderen op.

Je leert ook coachen met gedachtekracht.

We gebruiken de Toolkit ‘ik denk me Sterk’ ter inspiratie. Tijdens het werken met de Toolkit leren kinderen de eigen niet helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. De Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ is gebaseerd op de werking van de vijf g’s. Deze ’vijf G’s’ zijn een uitwerking van de rationeel emotieve therapie, waarvan in onderzoek is aangetoond dat deze werkt.

Het spel bestaat uit 100 spelkaarten in verschillende categorieën:

 • 65 Associatie & helpende gedachten kaarten
 • 10 Helpende gedachte starters kaarten
 • 20 Uitlokkaarten
 • 5 Stapstenen 5 G’s (gebeurtenis – gedachten – gevoelens – gedrag – gevolg)
 • Los verkrijgbaar: Gedachtekracht meter

Je leert in de scholing de functie van de 100 spelkaarten kennen en diverse spel- en werkvormen om deze in te zetten, terwijl je werkt met gedachten, gevoelens en gedrag. In de spel- en werkvormen zijn verschillende elementen verwerkt o.a.:

 • Gesprek
 • Psycho-educatie
 • Visualiseren
 • Tekenen
 • Bewegen
 • Ontspanning
 • Verhaal
 • Drama
 • Toneel

We werken met positieve en bevestigende communicatie, waardoor kinderen zich gezien en gehoord voelen en meer uitgenodigd hun denken, voelen en doen met anderen te delen. De tweedaagse is interactief en ervaringsgericht. Er is aandacht voor de achterliggende theorie en er wordt veel aan onderlinge uitwisseling wordt gedaan. Een groot deel van de spel- en werkvormen mag je als professional ook zelf ervaren. Er is alle ruimte voor je vragen.

Na de training kun je de inhoud uit deze dag vertalen naar jouw eigen wijze van werken met jouw doelgroep tijdens het coachen bij het opkomen voor zichzelf, een ander en omgaan met lastige situaties op school, daarbuiten in de vrije tijd en in het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.

Deze scholing vindt plaats in samenwerking met het Kenniscentrum Omgaan met Pesten.

Na afloop:

Ontvang je o.a.:

 • Reader met de beschrijving van theorie, spelvormen en verwijzing naar literatuur
 • Werkbladen en praatplaten om in te zetten met jouw doelgroep
 • Toolkit ‘Ik denk me Sterk’
 • Certificaat