In mijn werk met kinderen, jongeren en volwassenen met ‘Ik denk me Sterk’ en gedachtekracht heb ik keer op keer gemerkt dat er een kwetsbare groep is binnen onze maatschappij. Zij worden afgewezen door anderen op basis van verschillen en de maatschappelijk heersende normen en verwachtingen gebaseerd op stereotype beelden. We kunnen verschillen van elkaar in zichtbare kenmerken en minder zichtbare kenmerken.
Er kunnen o.a. verschillen zijn in:

 • cultuur
 • religie / levensbeschouwing
 • leeftijd
 • afkomst
 • huidskleur
 • haarkleur en stijl
 • gewicht, lichaamsbouw en lengte
 • taal en taalgebruik
 • persoonlijkheid
 • eigenschappen
 • kwaliteiten
 • talenten
 • hobby’s
 • leeftijd
 • mentale kracht
 • fysiek functioneren
 • leervermogen
 • geslacht
 • seksuele geaardheid
 • gezinssamenstelling

Uiteindelijk verschillen we ook allemaal van elkaar in de manieren van omgaan met gedachten, gevoelens, situaties.

Kun jij nog meer verschillen bedenken?

Het is een uitdaging om in deze situatie sterk te kunnen staan. Weerbaarheid en gedachtekracht zijn daarbij onmisbaar. De groep om deze kwetsbare groep heen, kan veel doen om het verschil te maken en buitensluiten te voorkomen, dan wel op te lossen. Deze ervaringen heb ik vertaald naar een nieuw thema in het spel:

diversiteit en inclusiviteit

Op een positieve manier verschillen en overeenkomsten ontdekken van elkaar.

Diversiteit gaat over ‘de mix’, de verschillen tussen jou en de ander of anderen. Inclusie gaat over hoe we met die verschillen omgaan. Dat zien we terug in gedrag, waarden, omgangsregels. Een inclusief klimaat kenmerkt zich door te zorgen dat iedereen erbij hoort en daardoor mee kan praten, mee kan doen, mee kan beslissen.

Het nieuwe thema diversiteit & inclusiviteit heb ik toegevoegd om:

 • In de eerste plaats kinderen, jongeren of volwassenen die deel uit maken van een groep die zich binnen één of meer van deze thema’s kwetsbaar voelen, te versterken met gedachtekracht, waardoor zij meer in hun kracht staan en zich kunnen laten zien en horen en indien nodig grenzen aangeven en bewaken.
 • In de tweede plaats kinderen, jongeren en volwassenen te stimuleren op positieve wijze om te gaan met onderlinge verschillen. Juist door spelenderwijs met behulp van de spelkaarten in gesprek te gaan, ontdekken zij dat naast verschillen, er ook veel overeenkomsten zijn. Zij worden uitgenodigd zich in de ander te verplaatsen en vanuit empathie te begrijpen wat de ander ervaart, beweegt en vindt. Daarmee neemt het vertrouwen toe in de anderen om je heen, die in eerste instantie van je lijken te verschillen.

Concreet betekent dit dat de vormgeving ‘door jongeren voor jongeren’ & ‘door kinderen voor kinderen’ samen met gebruikers is herzien voor de 4e druk. Een belangrijk inzicht in dit proces was, dat ik samen met mijn creatieve team besefte dat de eerdere associatie kaarten zijn ontstaan in een minder diverse omgeving van ons land. Samen ontdekten we hoe er meer diversiteit naar voren kon komen in de afbeeldingen. Tot slot werkten we aan het bewerkstelligen van inclusiviteit, want iedereen hoort erbij! Het was hierbij een uitdaging voor de vormgever de illustraties gemaakt door kinderen en jongeren en hun ingebrachte ideeën in stand te houden. Ook de helpende gedachten zijn herzien en aangevuld met extra kaarten om op dit thema in te spelen. Gesprekken met ondersteuning van het spel weerspiegelen de samenleving, onze maatschappij.

Door een divers en inclusief klimaat in groepen te scheppen, zorgen we voor meer gelijke kansen en minder discriminatie. Daar wil ik met de 4e druk van ‘Ik denk me sterk’ in de vorm van deze Toolkit actief aan bijdragen.

Bestel de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ via de webshop van Semmie

Kijk op de downloadpagina voor meer informatie, werkvormen, werkbladen en producten om je te ondersteunen bij het inzetten van de associatiekaarten van het spel.

TIP! In inspirerende online en fysieke workshops en trainingen kun je nog meer manieren ontdekken om met de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ te werken.

Over Mirelle Valentijn

Mirelle Valentijn is bedenker en ontwikkelaar van de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’, eigenaar van Kenniscentrum Omgaan met Pesten
en Praktijk voor Levensgeluk en werkzaam als docent en trainer sociale veiligheid.